U חזק

BTC/BCH/BSV SHA256

DASH X11

DCR Blake256r14

SC בלייק(2b)

תוכנת ניהול